Amber Walraven’s Research and Teaching

All about my research and the courses I teach

Ik heb weer wat geroepen over onderwijs….

March 26, 2014 by · No Comments · ICT in Education, research, students, Teaching

Vandaag was ik gastdocent bij de minor Kind, Leren en Media (#minorklm) van de Fontys. Ik was gevraagd ‘iets’ over onderzoek te vertellen. Ik had van te voren een padlet aangemaakt met wat onderzoeksrapporten, en alvast de prezi met korte toelichting op die onderzoeken gedeeld.
Toen ik aankwam werder er net wat vragen gezet op de padlet, leuk!

Waarschijnlijk heb ik veel te snel, veel te veel willen vertellen. Daarom even een korte blog met wat punten die ik had willen maken + enkele opvallende gebeurtenissen.

- Het is heel erg raar dat deze minor bestaat. Dat ict nog steeds als apart iets moet worden aangeboden. Dat een deel van de pabostudenten een andere minor kiest en dus weinig in aanraking komt met ict. Kom op, van de nieuwe lichting moeten we het voor een groot deel hebben, als het om ict in onderwijs gaat!

- Onderwijsorganisatie en het ‘rooster’ met uren zus en zo belemmeren de mogelijkheden om ict uit te proberen en in te zetten. Jammer is dat!
Misschien toch eens kijken naar of we het concept ‘klas’ wat anders kunnen invullen. Want waarom moet een klas altijd bestaan uit leerlingen van dezelfde leeftijd? Waarom kan je niet een ‘klas’ rekenen hebben, waarin leerlingen op niveau samenwerken? En als je taal hebt, dat je dan weer in een andere samenstelling zit?
De reactie ‘Ja maar, wanneer zie ik mijn klas dan?’ vond ik jammer. En tekenend. Zoals docent van de minor @Bernolf mij zo goed bij viel (dank!): onderwijs gaat toch over leerlingen, en niet over het zo makkelijk mogelijk voor de leerkracht maken?

- Deel van de studenten (niet alleen die van vandaag, ook die van mijn eigen verdiepingsthema) vindt het niet erg als een docent die nog maar een paar jaar tot pensioen heeft geen ict gebruikt. Ik snap dit echt niet. Op Twitter kreeg ik een paar mooie reacties op mijn verbazing. Zo zei @dejuf: serieus? Mag je dat niet verwachten? Gelukkig mag je van de oudere arts wel verwachten dat hij zich blijft professionaliseren. En @albertlubberink zei: Realiseren studenten zich dat je met die insteek lln. tekort doet met oudere leraar? En @HvanSchie tot slot: ICT-gebruik heeft niets, met leeftijd te maken. De wil, dan wel de onwil is bepalend en dat mag nooit de leidraad zijn.

De mooiste reactie kwam echter (gelukkig!) van een student: ‘Bij invoer euro hebben we ook niet tegen ouderen gezegd dat zij wel met guldens konden blijven betalen tot hun dood’

Ik pleitte voor professionalisering via ontwerpteams, onderzoek (laten) doen naar je praktijk en vooral delen delen delen.

- Als het over ict in onderwijs gaat, valt op dat veel nadruk ligt op leerkracht en docenten, hoe en welke ict zij inzetten. En met welke programma’s zij hun leerlingen laten werken. Er is weinig aandacht voor het ontwikkelen van mediavaardigheden bij leerlingen. Hoeveel scholen werken daar bewust aan? Hebben daar eindtermen voor? Studenten gaven toe dat het op hun stagescholen niet voorkwam. Wat wél voorkwam: aardrijkskunde overslaan omdat dat toch niet in CITO zit. Zaken als om kunnen gaan met een ELO, informatie zoeken en beoordelen, dat moeten ze maar op het VO oppakken…..Ik vind eigenlijk dat elke school het verplicht is aan haar leerlingen om ze goed voorbereid naar het VO te sturen. We leren ze toch ook begrijpend lezen? Waarom hoort daar niet online begrijpend lezen bij?

- Om te laten zien hoe simpel ict inzet kan zijn, en dat de smoes ‘te weinig devices’ niet werkt, heb ik Plickers laten zien. Leerlingen stemmen met een papiertje, docent scant met app, en de antwoorden worden toch digitaal vastgelegd. Leuk en simpel.
Alleen….. Muts dat ik ben, eerst uitloggen op je laptop, en dan pas inloggen op een andere plek, want anders is er niks te zien (scannen lukt overigens wel prima dan).

Ik hoor heel graag van studenten nog reacties op vandaag.
En ik beloof morgen de padlet nog even aan te vullen :-)

Ik vond het een leuke ochtend, en als ik studenten aan het denken heb gezet, is mijn doel bereikt! :-)

Tags: ···

‘Wat zijn de beperkingen van ICT?’ ‘Dit college’

March 18, 2014 by · No Comments · ICT in Education, students, Teaching

In mijn verdiepingsthema ICT en Onderwijs voor de Radboud Docenten Academie probeer ik veel te bewerkstelligen in slechts 4 colleges. Ik probeer onderzoek en praktijk te verbinden, en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de praktische vragen van studenten. Want het liefst willen ze ‘iets’ dat ze morgen kunnen gebruiken in hun lessen.
In college 1 inventariseer ik wensen, laat ze kennismaken met termen die regelmatig te horen zijn als het over ICT in onderwijs gaat, stem de eindopdracht (ontwerpen, implementeren en evalueren van een les met ict) af op hun wensen en mogelijkheden, en introduceer TPACK. TPACK als denkmodel, om te helpen bij het ontwerpen van hun lessen. Ik gebruik hiervoor Socrative.

In college 2 gaat het om kansen en beperkingen van ICT, en noodzakelijke condities. (Vervolgens gaan studenten na in hoeverre die op hun school en bij zichzelf aanwezig zijn. Ik daag ze vervolgens uit om tijdens hun les voor dit thema te werken aan een persoonlijke conditie die nu nog afwezig is, bijvoorbeeld bepaalde digitale vaardigheden, of student-centered onderwijs).
In college 3 gaat het over docentcompetenties, en welke interne en externe factoren een rol spelen bij de inzet van ict door docenten.
College 4 gaat over de leerling. Welke competenties hebben leerlingen (nodig), wat zijn effecten van ict op leren, enz.

College 1 wil ik volgende keer anders doen. Ben er niet tevreden over. Te weinig inhoud. Leuk, Socrative, maar ik deed er te weinig mee. Dat moet beter. Dat gaf me de inspiratie voor college 2. Laten zien waarom ik zo hamer bewust kiezen en goed nadenken. Waarom ik geen parade van tools geef. Waarom laten leren met ICT moeilijk is.

Ik liet studenten via linoit kansen en beperkingen van ICT in onderwijs inventariseren. Ik gaf geen grenzen, geen duidelijke opdracht, ik had expres pas diezelfde ochtend de studenten uitgenodigd voor de tool, de tool was nieuw en onbekend. Ik had na het verzamelen geen tijd ingeruimd om input van studenten echt te bespreken. Het verhaal wat ik daarna afstak over redenen om ict te adopteren heb ik niet gelinkt aan de eerdere opdracht. Vervolgens gaf ik de contouren voor de tussentijdse opdracht (de inventarisatie) en, om tegemoet te komen aan een wens van een student, besprak ik ‘lijstjes met tools’ waar ze inspiratie uit kunnen opdoen. En ik beloofde ze, dat het volgende college juist wél een goed voorbeeld zou worden, zodat ze zelf het verschil ook zouden ervaren.

Ik hoop dat studenten deze ervaring vertalen naar hun eigen praktijk, en ik hoop dat het mij daadwerkelijk lukt de komende 2 colleges te bereiken wat ik wil bereiken :-)

Tags: ···

De evangelist bekeert zich.

January 23, 2014 by · 4 Comments · Uncategorized

Wie mij een beetje kent, weet dat ik graag ICT in het onderwijs breng. Wel altijd met een doel, en ook heel graag gecombineerd met vakinhoud. ‘Het hoeft niet groots, maar je moet het gewoon doen.’ Ik krijg dan vaak te horen: “Zo simpel is het niet, ga het zelf eens doen, en je zult het zien.” Verwend met goede infrastructuur als ik ben (want op de campus werkt de wifi over het algemeen gewoon altijd en inloggen is simpel), dacht ik steeds: “Hoe moeilijk kan het zijn?” Immers in mijn colleges vraag ik gewoon van te voren “Neem je device mee” en zoek ik een tool die op veel devices gewoon goed werkt. En over het algemeen is alles in 5 minuten aan de praat, en gaat het best ok.
Maar, ik wilde de praktijk van het PO wel eens ervaren. In een gekke bui riep ik dat ik wel eens voor de klas wilde staan. Ik kreeg prompt een uitnodiging om in een groep 7 en 8 iets te vertellen over ‘onderzoek doen’. Ik kreeg 4 keer 30 minuten. 4 keer hetzelfde verhaal, in 4 verschillende klassen. Dat is niet veel. Maar, zo vond ik, ik was het aan mijn stand verplicht om ‘iets met ict’ te doen. De school had mij tenslotte ook via hun klassentwitteraccount gevonden! Ik werd gewaarschuwd door de leerkracht: hou er rekening mee, een half uur is kort! Eigenwijs als ik ben, deed ik 1 heel klein ICT dingetje: ik wilde leerlingen een vraag laten beantwoorden via Answergarden.
Goed, wat heb ik gemerkt:
- inloggen op de wifi duurt erg lang (en een wifiwachtwoord met 20 tekens, letters, hoofdletters, cijfers maakt het niet makkelijk). Voordat iedereen zo ver is.. zucht.
- gebruiken van een in mijn ogen simpele tool was voor leerlingen niet eenvoudig
- je bent veel tijd kwijt met leerlingen naar de juiste site te laten gaan (typfouten bij het intypen van de url..)
- de tool wordt leuker bevonden dan je inhoud en al gauw stroomt je tool vol met ‘onzin’
(Exact dezelfde conclusies overigens die mijn studenten trokken over de door hun ontworpen lessen tijdens mijn verdiepingsthema ICT in Onderwijs, dat vind ik wel gaaf trouwens).
Heeft deze ervaring er nu voor gezorgd dat ik niet meer ga roepen dat je moet gaan experimenteren met ICT, en het gewoon eens moet gaan doen? Nee. Wel ben ik meer dan ooit overtuigd van het feit dat we leerkrachten de tijd moeten geven om ICT in te voeren. Natuurlijk zou het fantastisch zijn als elke school een geweldig netwerk met een voor elke leerling een device zou hebben. Maar daarmee zijn we er niet. Want wil je echt ‘leren met ICT’ dan zul je eerst moeten zorgen dat leerlingen de tool die je gebruikt kennen. Zodat je daarna ze er mee kan laten leren. Je moet ook zeker weten dat er tijd is voor opstarten, daadwerkelijk werken met tool, een afsluiting. Als je gebonden bent aan een lesuur, beperkt dat je echt te veel. Dat vereist dus dat je niet ad hoc even ICT er in vliegt (zoals ik gisteren probeerde), maar dat je dat doordacht en gepland doet. Je kiest welke inhoud, welke werkvorm en welke technologie. En vergeet vooral de condities niet die je eerst moet creeëren (zoals zorgen dat iedereen weet hoe de tool werkt) voor je daadwerkelijk toe komt aan dat ene stukje inhoud dmv die tool. Is het al die moeite waard om 1 ding met die ene tool te onderwijzen? Veel leerkrachten zullen zeggen: laat dan maar zitten. Waardoor het gebruik van ICT weer niet verder komt, en iedereen steeds maar weer verbaasd is hoe erg het onderwijs achterloopt. Ik was ook zo iemand. Nu denk ik: ik begrijp het heel goed.
Om 16.00 op 23 januari is er een Twitterdebat over hoe we kunnen zorgen dat ICT in 2014 echt doorbreekt in het onderwijs. Ik geloof eigenlijk niet (meer?) dat we dat kunnen doen door aandacht te besteden aan ICT en ICT-vaardigheden. We moeten terug naar de basis: welke inhoud staat het komende jaar centraal, en wat is de meest optimale manier om leerlingen die inhoud eigen te laten maken? Wat vereist dat van je organisatie? Welke tussenstappen zijn er nodig om tot het eindpunt te komen? Welke rol is er voor wie?
Leerkrachten moeten kans krijgen los te komen van een van bovenopgelegd stramien van methodes en toetsen. Begin als team met ‘waar willen we heen’ en spreek met elkaar de weg er naar toe af. Bekijk vervolgens regelmatig of je een andere weg wil inslaan, of de ingeslagen weg ergens anders naar toe zou willen laten leiden.

Natuurlijk, makkelijk roepen voor mij. “Ga het maar eens doen!” Nou, heel graag? Ik zou het fantastisch vinden om een aantal jaar met een schoolteam van groep 1 tot en met groep 8 het onderwijs met elkaar vorm te geven. Welke team daagt me uit?

Just do it!

January 10, 2014 by · No Comments · ICT in Education, students, Teaching

4 lectures was all I had to teach a course on technology in education. An elective course, for prospective teachers. It was the second time I taught it at the Radboud University. My goal is to make my elective course superfluous, by helping the Radboud integrate more technology in their core curriculum, but that’s not the topic of this post. In this post I will give a short overview of what I did in the course, and provide you with some great examples of lessons with technology, which my students designed.
In the 4 lectures I had, I discussed the following topics: prior knowledge of students, TPACK, conditions and barriers for technology in education, teachers skills, implications for learning and research on technology in education. I wish I had more time, and could give every topic the time it deserved… I think, in the upcoming round of this course, I will choose less, and go deeper into the chosen topics.
My goal was to use a form of technology in every lecture. In the first lecture I used Socrative (socrative.com) to ask students about their expectations on the course, and their opinion about technology in education and the necessary teacher skills. In the second lecture we talked about opportunities and threats for technology. Together we made a linoit (linoit.com). We also looked at the ISTE.NETS essential conditions for effectively leverage technology for learning. I asked students to check their schools, and themselves for present conditions and barriers for integrating technology in their teaching. In the third lecture we discussed these barriers and conditions, to give students an idea on what to work on in the lesson they were going to design and implement. We also checked the skills teachers need to be ‘effective teachers with technology’ (And I love it when we can debate about this  ). In lecture 4 I talked about the kind of research that’s being done and ‘what we know about tech in education’.
To pass the course, students had to design, implement and evaluate (a) lesson(s), in which they use technology. Very important was the conscious choice for a certain technology, based on an educational problem. I was very happy with the results. All students really went for it. Adapting their lesson slightly by implementing software to brainstorm instead of a paper and pencil brainstorm, or a more radical change by ‘flipping the classroom’. They made screencasts, used Pinterest, made online quizzes, had students make posters with Glogster, and so on.
I think my favorite example was of a lesson French. She wanted to change the boring reproduction lessons. The teacher read her students part of a story (in French). Students then had to finish the story. They had to write sentences, find pictures (or draw them), and read the story out loud. They used the tool storykit to do this. I love this assignment! It has to do with content, and it’s good for vocabulary, grammar and pronunciation. This is not tech for tech, but tech for learning! This teachers was very clear on why she chose this assignment and what her goals were for this lesson. It was great that she was positively surprised by the results of the students and the effort they put in to their stories.
It’s as simple as that! Find a content-related task students often are reluctant to do, or a task they have to so often it is time to shake things up, think about how you can change it, find a medium to change it with, and just do it!
I hope my students found it as enjoyable as I did, and I hope that by starting the lectures with TPACK and the conditions and barriers, I gave them more than just a bunch of tools to take a look at. I know my lectures could be better, but if the final product of students is a measurement of the quality in teaching, I aced this course!!! :-)

Tags: ·

It’s good to be grey!

November 5, 2013 by · No Comments · educational debate

I’m getting really frustrated of all the debates in education being corrupted with black and white thinking. We won’t get anywhere if we don’t stop, think and most of all listen.

Example 1: tablets (or ICT in general) in schools.

Black: ICT makes pupils numb, dumb and square eyed. They will never play again and won’t know how clay feels…

White: Clay? Clay? Yes, clay! Our schoolsystem makes use of claytablets! Nothing has changed in the past year! It’s a museum!

Grey: ICT is important, it’s there, we work with it. We need to teach children how they can make use of ICT, and we need to know how ICT can help them learn. A lot of schools are already experimenting with ICT. Let them share their experiences, so we can all learn. We need to know more about what works and when. Poorly designed pilots will only result in more black and white. We need valid pilots, resulting in knowledge on when, how, what and a parade of learning material. Perhaps some things simply can’t be replaced by ICT, and surely ICT won’t be used all the time. And, most important, ICT should be a means, not a goal. This takes time and everyone needs help. It is important to work on all levels, macro, meso and micro, let’s find out together!

Example 2: testing (especially in Kindergarten).

Black: Testing is a sin! It’s child abuse! You can’t test a child, for there is no good way to test a child! Why don’t you trust the teachers?

White: Testing should be done as much as possible. There is only one valid test, and that is the written, norm or age-based one. You can also measure teacher or school quality with this test.

Grey: It’s important to follow a childs development. This can be done in several ways. Norm or age-based testing is one of them. Criterion-based testing another. Observations by teachers yet another. If we make use (in an organized, well deliberated way) of a collection of tests, where not all test measure the same, but all test together provide a clear picture of a child’s development on various aspects, then we can actually get to personalized education. Giving a child what is necessary at that moment. How do I observe a child, and how do I know which behavior shows which level of development, some teachers may ask. Others may wonder how to go about criterion-based testing. This takes time and everyone needs help. It is important to work on all levels, macro, meso and micro, let’s find out together!

Example 3: ‘talent development’

Black: You’re as good as the level of the course where you reach the lowest level. You have to take ALL your courses at the same level, and we’ll take that lowest as a point of reference.

White: Oh wow, you’re so creative! You really have a unique learning style! You are allowed to do what you want, the current system sucks anyway. And just for trying, we’ll make sure you get a diploma on this level, even though you do not actually qualify for this level!

Grey: A student should be able to work on his own level, continuously. Level based grouping instead of age-based. Do we need all new schools for this? Can this be done in the current system? How can we make sure that every child can be educated at his own level? If schools don’t see how, are there any other options like homeschooling. Combined with a well deliberated way of testing (using a collection of tests) and making use of possibilities of ICT, we can make it happen. This takes time and everyone needs help. It is important to work on all levels, macro, meso and micro, let’s find out together!

Tags: ····